">
Trợ giúp trực tuyến | Cách thanh toán | Đăng nhập | Đăng ký
  
Gian hàng

Tiền tệ

BasketI have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do.

Kính thưa các loại... kính
[17 / 06 / 2009]

Sáng nay (17/6/2009) xã tôi tổ chức hội nghị bàn về vấn đề cải cách theo nghị định 154/2004/NĐ-CP. Nghị định có từ năm 2004, nhưng do... thủ tục bàn về vấn đề "cải cách thủ tục" kéo dài nên hôm nay mới tổ chức hội nghị này được.Chủ toạ:

- Kính thưa đồng chí bí thư Đảng uỷ xã! Kính thưa đồng chí chủ tịch xã! Kính thưa đồng chí thư ký của đồng chí chủ tịch xã! Kính thưa đồng chí phó chủ tịch xã! Kính thưa đồng chí trợ lý đồng chí phó chủ tịch xã!
Kính thưa đồng chí trưởng công an xã! Kính thưa đồng chí trưởng phòng Hành chính! Kính thưa đồng chí hội trưởng Hội phụ nữ! Kính thưa đồng chí chủ tịch hội cựu chiến binh! Kính thưa đồng chí chủ tịch hội khuyến nông!
Kính thưa đồng chí trưởng phòng tiếp dân! Kính thưa các đồng chí trưởng thôn! Kính thưa các đồng chí phó thôn! Kính thưa các vị đại diện nhân dân toàn xã! Kính thưa đồng chí trưởng phòng bảo vệ trụ sở xã!
Kính thưa các đồng chí... chưa được "kính thưa"!
Vì phần "kính thưa" đã chiếm khá nhiều thời gian nên tôi xin phép đồng chí bí thư Đảng uỷ xã, xin phép đồng chí chủ tịch xã, xin phép đồng chí phó chủ tịch xã và xin phép tất cả các đồng chí tôi vừa "kính thưa" trên đây.
Cho tôi được nói phần sau vắn tắt thế này: Hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị phổ biến nghị định 154/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc cải cách tổ chức hội nghị, không rườm rà, không "kính thưa" quá nhiều, không phong bì... vân vân...
Bây giờ xin kính thưa... ý quên, kính mời đồng chí trưởng phòng Hành chính đọc toàn văn nghị định 154!

Trưởng phòng Hành chính bước lên, hắng giọng:

- Kính thưa...( Theo http://www26.24h.com.vn )
Tin khác
Time = 00:00